LOADING IMAGES

BIDI Läckloggar

BIDI är ett intelligent Logg-System för läckidentifiering i vattenledningsnätet.

  • Målet är att ta bort alla läckor från rörnäten samt att korta tiden mellan läckans uppkomst och upptäckt.
  • Med hjälp av Läsplatta / Smartphone (Android) och App (programvara) kan även korrelation göras mellan olika loggar.
  • Självstyrande och identifierar automatiskt läckage nattetid mellan 02.00 och 04.00.
  • Snabb, tillförlitlig och ekonomisk samt behöver inte specialutbildad personal.
  • Loggarna kan antingen sättas på plats permanent eller flyttas runt för att täcka olika områden.
  • Utvecklad för att automatiskt definiera tre status: Ingen läcka, Möjlig läcka och Läcka.
  • Definierar en läcka med tre statistiska mätningar för att möjliggöra en snabb läckbestämning.
  • BIDI-systemet går att bygga ut med LoRa/GPRS/GSM för att programmera och läsa av informationen från läckloggarna i molnet (Watercloud / Waternet).

Bidi_19

Bidi_19

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer