LOADING IMAGES

GasCheck H2

Sök små läckage med GasCheck – H2

H2 mätmetod:
Med GasCheck-H2 kan även små läckage lokaliseras. Väte går igenom nästan allt markmaterial på grund av dess molekylära storlek.

Rörledningen som skall kontrolleras är helt fyllda med gas, och trycket ökas långsamt fram till själva lokaliseringen.

Tid för gas att tränga upp ur marken varierar beroende på storleken på läckaget, det slag av jord, och ytstruktur.

Vanligtvis är läget som anges av GasCheck inte avvikande med mer än några centimeter från den faktiska läckageplatsen.

GasCheck_17

GasCheck_17
HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer