LOADING IMAGES

Korrelation

Läckljudet vid korrelation

Läckljudet från vattenledningar består av flödesljud, friktionsljud och vibrationsljud från läckan. Detta ljud fortplantar sig i röret. Ljudhastigheten är olika beroende på rörmaterial och rördimension.

Läckljudet fortplantar till mätpunkterna där sensorerna/mikrofonerna ”fångar upp” läckljudet och skickar ljudet vidare till korrelatorn med hjälp av sändaren.

Korrelationsmetoden

Metoden går ut på att ljudet från läckan fortplantar sig i röret och i vattnet. Ljudet varierar i styrka och detta sker oregelbundet, varför ljudet når den ena mätpunkten till att ljudet når den andra mätpunkten.

Med hjälp av formeln L = D – (V x Td) / 2 – efter det att inkommande signaler jämförs – räknar Korrelatorn ut längden från mätpunkten till läckan.

L =    Längden till läckan från mätpunkten.
D =    Längden mellan mätpunkterna.
V =    Ljudhastigheten av läckljudet.
Td = Tidsskillnaden.

Vi antar att vi har en enkel situation där röret består av känt material och en känd diameter och att läckljudet är registrerat. I detta fall har ljudet från läckan nått den närmaste sensorn (röd) och även nått punkt ”C” som har samma avstånd som ”L” från läckstället.

När ljudet har nått den närmaste sensorn (röd) mäter korrelatorn den tid det tar för ljudet att nå den andra sensorn (blå). Tidsskillnaden (fördröjningen) markeras med “Td.

För att kunna räkna ut läckans position måste sträckan ”D” mellan sensorerna och ljudets hastighet ”V” i röret vara kända. Sträckan ”D” räknas ut genom att man mäter rörets sträckning mellan sensorerna. Ljudets hastighet ”V” beror på flera olika faktorer såsom rörmaterial och rördiameter.

Och med hjälp av formeln L = D – (V x Td) / 2 räknar korrelatorn ut längden från mätpunkten till läckan.

Mätdata korrelation

De data som behövs för att lokalisera exakt läge på läckan med hjälp av Korrelator är:

Rörmaterial – Olika material leder läckljudet olika snabbt, därför är det viktigt att veta vilket material röret har. T.ex segjärn, gjutjärn, koppar, galv, stål, pvc, pel, peh, pem m.m.

Rördiameter – Olika diametrar på lika rörmaterial leder också läckljudet olika snabbt. T.ex gjutjärn där diametern 100mm leder ljudet med 1,28mm/ms jämfört med 150mm som leder ljudet med 1,24m/ms.

Längden – Längden mellan mätpunkterna är mycket viktig och att det är rörets sträckning mellan mätpunkterna som skall mätas och inte ”fågelvägen”. har ventilstängerna olika längd skall man ta hänsyn till detta.

Normalt har Korrelatorn förprogrammerade rörmaterial och rördimension där ljudhastigheten finns förprogrammerad.

Tillvägagångssätt

Exempel på korrelation mellan två AV

I detta exempel har vi tagit reda på de fakta vi behöver om sträckan vi skall mäta: material (gjutjärn), dimension (150 mm) och sträckan mellan mätpunkterna (100 m).

De bägge sändarna/förstärkarna ansluts med sensorernas magneter på mätpunkterna.
Korrelatorn programmeras med gjutjärnsledning, diametern 150 mm och längden 100 meter mellan första och andra avstängningsventilen.

Starta korrelationen. På skärmen visas en ”topp” som en indikation på att en bra korrelation sker. Visas ingen ”topp” eller att den fluktuerar med angivning av läckans läge beror det oftast på dåligt eller inget läckljud från läckan.

 

Resultatet av läckans läge är 65,87 meter från blå sändare och 34,13 meter från röd sändare.

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer