Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig

Fyll i formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.


  LOADING IMAGES

  Läckan

  Vad är läckljud?

  – Flödesljudet från vatten som flödar ut från läckan
  – Friktionsljud från vatten som trycks ut ur hålet från läckan
  – Vibrationsljud i rörmaterialet
  – Anslagsljudet från vatten som träffar markmaterialet

  Dessa olika ljud ger upphov till det samlade begreppet ”läckljud” som fortplantar sig både i röret och i marken. Läckljudets karaktär och styrka är olika beroende på vattentrycket i röret, rörmaterialet, fyllningen runt röret, läckans storlek och utseende.

  Hur märker man att det läcker?

  Läckage på vattenledningar kan visas sig på många olika sätt. Dessa punkter är övergripande.

  – Hög vattenförbrukninig

  – Visar sig på marken

  – Tryckfall

  – Läckljud på ledningen

  – Inläckage i dag / spill

  – Underminerat

  – Pumpar går mer än vanligt

  – Rinner in i hus / källare – Rostigt vatten m.m.

  Hur mycket läcker det?

  Denna tabell visar grovt hur mycket vatten det läcker ut med angivet håls diameter vid trycket 5 kg/cm2 . Vid annat tryck ökar/minskar utläckaget.
  Vid trycket 6 kg/cm2 multipliceras utläckaget med 1,1 och vid trycket 4 kg/cm2 med 0,9.

  Vad kostar läckan?

  Exempel 1 t.ex. rosthål på en galvad servisledning där ett 5 mm hål ger c:a 11,500m3/år. Beroende på kommuners olika kostnader för vatten ger exemplet c:a 23,000:-/år för förlorat vatten med en kostnad 2:-/m3.

  Exempel 2 t.ex rörbrott på en huvudledning med en grov uppskattning på läckhålets storlek på 25 mm ger c:a 700m3/dygn, 21,000 m3/månad och 250,000 m3/år. Och beroende på kostnaden för vattnet blir kostnaden därefter.

  Exempel 3 t.ex rinnande kran/toelett som har ett hål på 0,5 mm och ligger efter vattenmätare med en kostnad på 12:-/m3 kostar c:a 2,100:-/år.

  Exempel 1 och 2 kan jämföras, då rosthålet på serviceledningen kan stå år ut och år in utan att märkas medans rörbrottet oftast märks inom ett par dagar och kan åtgärdas omgående. Kontentan är att mindre läckor oftast kostar mer pengar för läckande vatten än de större.

  Läcksökningsmetoder

  Beroende på vilka resurser som finns när det gäller läcksökning är Spindellyssning / Ventillyssning, Marklyssning och Korrelation de vanligaste metoderna att lokalisera läckans exakta läge.

  Spindellyssning / Ventillyssning används för att konstatera läckljud på vatten- ledningen genom att lyssna på t.ex brandposter, servis- och huvudledningsventiler.

  Marklyssning är nästa steg efter spindellyssningen där man mer exakt lokaliserar läckans läge genom att lyssna på marken.

  Korrelation är en mer avancerad läcksökningsmetod där man med datorhjälp lokaliserar exakt läge på läckan.

  Övriga läcksökningsmetoder

  Flödesmätning (sökning) Ett avgränsat område kontrolleras via fasta eller provisorisk mätarplats. Vid sökning av större läckage kan man arbeta dagtid, men oftast är man hänvisad till nattetid för att inte störa leveranser, eller påverkas av förbrukning inom området. Flödes- och tornmätning är i stort samma metod där flödet mäts ut och olika områden stängs av för att se om flödet minskar/ökar. Kräver väl fungerande ventiler och kännedom om ev. större förbrukningar inom området.

  Nattminimiflöde (sökning): Registrering av inmatad mängd vatten nattetid till högzon eller annat avgränsat område. Volymförändringar i ev. reservoarer frånräknas. Befintliga installationer som mäter i tryckstegringsstationer och nivågivare i reservoarer kan utnyttjas förär nästa steg efter spindellyssningen där man mer exakt lokaliserar läckans läge genom att lyssna på marken.

  Tryckmätning (sökning): Kan användas för att se om tryckfall sker.

  Läckloggar (sökning): Ett antal loggar placeras ut på t ex ventiler på ledningsnätet. Loggarna registrerar läckljud under nattetid, avläses med avläsare.

  Spårgas (lokalisering): Fyller röret med gas och sedan ”sniffar” med mätinstrument på marken efter störst koncentration av gas.

  HÄNDELSER

  Ombyggnation Filmbuss

  HAMAFO Teknik har inrett en befintlig Filmbuss enligt kundens önskemål. Filmbussen hade sedan ...
  Läs mer

  Vatten 2023

  HAMAFO Teknik ställde ut på VATTEN2023 i Göteborg där vi visade vår mindre filmbuss (VW Transp...
  Läs mer

  RO-KA-TECH 2023

  HAMAFO Teknik fanns på plats i Kassel under RO-KA-TECH och hittades i RICO:s monter där dom visad...
  Läs mer