LOADING IMAGES

Läckloggar

Logga läckljud

Läckloggar placeras på vattenrörnätets armaturer som ex.vis ventiler och brandposter.

Som vid all sökning efter läckljud får man ta hänsyn till rörmaterial och dimension, men på gjutjärnsledningar går det att ha upp till 500m avstånd mellan Läckloggarna om det inte är de riktigt små läckorna man vill åt.

Läckloggern fästs med hjälp av magneten på ventilspindeln.

Efter minst ett dygn avläses loggarna med mottagaren vid passage med bil.

Vid signal om läcka får man göra sedvanlig läckagelokalisering för att bestämma läckans exakta läge.

Man kan använda dem permanent på samma platser för regelbunden kontroll av känsliga eller svårlyssnade delar av rörnätet, eller flytta dem områdesvis efter ett löpande schema.

Vid flytt till ny mätpunkt bör man nollställa loggarna för säkrare mätvärden.

 

Utrustningen består av:

– Läckloggar (Obegränsat antal): Loggarna har inbyggd sändare, sensor och klocka för registrering av läckljud nattetid. Endast kontinuerligt ljud som från en läcka registreras.

Loggarna har kraftig magnet för fastsättning och antenn för överförning av mätdata, samt är vattentäta- IP 68. Batterilivslängd 5-10 år. Inbyggd eller extern avstängningsenhet. Sänder kontinuerligt ned till var femte sekund.

– Mottagare ev. med extern display.

Mottagaren är portabel och anpassad för fordon med både egen och extern strömkälla.

Vid användande i fordon ansluts takantenn och ev, separat display på instrumentpanelen.

Mottagaren tar emot Läckloggens signal, identifierar varje enskild loggers serienummer eller vald beteckning, anger det registrerade lagrade ljudets styrka och spridning samt tolkar detta som: läcka, möjlig läcka eller ingen läcka.

Mätdata kan lagras i stor mängd för senare behandling.

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer