LOADING IMAGES

Ledningssökning

Ledningssökning

Ledningssökning är ibland ett nödvändigt komplement till läcksökningsarbetet. Dels för att ha rätta ledningslängder vid Korrelation och dels för att befinna sig över ledningen vid Marklyssning eller att minska felgrävning. Det är inte ovanligt att äldre lagda ledningar saknar dokumentation.

Huvudområdena vid ledningslokalisering är:

Metallrör (Galv, koppar, gjutjärn, stål, segjärn mm)

Betong- & Plaströr (PVC, PEM, PEH, PEL mm)

Metallrör är ledande och leder man elektrisk ström i röret/ledningen bildas ett magnetfält runt röret/ledningen som sedan kan sökas med traditionell Kabel- & Ledningssökare.

Betong- och plaströr är inte ledande, därför kan inte traditionell kabel- och ledningssökare användas.

Beroende på vad det är för typ av material i röret/ledningen så använder man olika metoder.

Sökning av ledningen sker med sändarenhet vilken skickar signal längs ledningen vilken mottagarenheten registrerar.

Med mottagarens sökspole fångar man upp det utsända signalfältet, när detta lokaliserats söker man efter signalen där ledaren befinner sig.

Inom ledningssökning använder man två metoder och det är Induktiv och Konduktiv metod.

Induktiv metod:

Sändaren ställs på marken ovanför ledningen där man vet att den befinner sig, vid t.ex. en ventil.

Denna metod är den enklaste och kanske snabbaste men ger inte alltid en bra möjlighet att hitta den eftersökta ledningssträckan. Detta p.g.a. att många andra ledningar finns under markytan och i närheten av vattenledningen t.ex. elkablar, teleledningar.

Denna sökmetod sker med en hög signalfrekvens som lätt kan ”hoppa” över till en bättre elektrisk ledare som kan finns i närheten av den sökta ledningen.

Konduktiv metod (Direkt metod)

Direkt koppling (i kontakt) med sökt ledning.

Betong- och plaströr

Med rensband eller Rörål kan man lokalisera icke metalliska rör, plast, betong etc. (rörålen måste ha kopparkärna).

Man skjuter in band/rörål på den sträcka som söks, ansluter sändaren med en klämma till kopparkärnan och därefter drar ut en jordlina vinkelrätt mot förmodad riktning.

Sökning med aktiv Sond är en annan metod som man kan använda vid lokalisering av ickemetalliska rör.

Sonder finns i olika storlekar beroende på vilka sökdjup och rördimensioner man skall lokalisera.

Sökningen går till se att man antingen skjuter sändaren med Rörål, rensband, spolslang en bit i taget och lokaliserar och märker ut sträckningen vartefter.

Spole/Tång

Med hjälp av en spole/tång som kopplas runt röret som ska sökas får du en bra signal genom ledningen.

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer