LOADING IMAGES

Marklyssning

Läckljudet vid Marklyssning

Marklyssning går ut på att lyssna sig fram till läckans exakta läge genom att flytta markmikrofonen på marken ovan den läckande ledningen. Normalt är ljudet från läckan starkast rakt ovanför läckan.

Marklyssning är en metod för finlokalisering, som utförs självständigt eller som kompletterande kvalitetssäkring efter korrelation av läckan. Vid gynnsamma omständigheter är det möjligt att lokalisera ett utläckage om cirka 10 l/min vid ett läggningsdjup på 1,5 m.

Viktigt är att innan lyssning påbörjas veta ledningens sträckning. Vid mindre utläckage och på plastledningar är det särskilt viktigt att man lyssnar rakt över ledningen för att inte missa själva läckan.

Mätarutslag vid marklyssning

Beroende på läckans omfattning, markens fyllning, rörets material, vattentryck och djupet till ledningen, kommer ljudet från olika läckor att vara av varierande karaktär och styrka.

Tillvägagångssätt

Vid marklyssning flyttas markmikrofonen med jämna avstånd på marken (0,5–1m) utmed ledningen och avlyssning sker punktvis. När läckljud uppfattas minskas avståndet, ”finlokalisering” sker och läckans läge bestäms.

Ljudets utbredning i markytan över läckan är vanligtvis starkt begränsad. Därför är det viktigt att mikrofonen placeras rakt över ledningen, som i vissa fall måste lokaliseras med ledningssökare.

Marklyssning vid olika markförhållanden ger olika karaktär och dämpning av ljudet.

Principen för marklyssning är att jämföra ljudet från läckan på en sträcka på marken. Vid goda förhållanden, t.ex. på en gata med asfalt har man ett kompakt markmaterial som leder upp ljudet från läckan bättre än där det är jord/grus.

Vid marklyssning på mjukt underlag som gräs, kan markstift (hur används de?) användas för att förbättra möjligheten att uppfatta läckljudet. Senare modeller av marklyssnare har filter för frekvensval. Dessa kan användas för att begränsa ev. störkällor och maximera utrustningens prestanda.

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer