LOADING IMAGES

Spårgas

Läcksökning med hjälp av Vätgas

Aktuell rörledning måste avstängas och göras trycklös, om möjligt tömmas på vatten och trycksättas med vätgas. Processen påskyndas om man har möjlighet att ta ut gasen i bortre ändan tills gasen når fram.

Trycket får ej och behöver normalt inte överstiga 1,0 bar, styrs via tryckregulator och säkerhetsventiler. En 20 l flaska rymmer fyra m3. Tiden för gasen att tränga upp till ytan är beroende på markförhållanden och läckans storlek.
Vanligen kan sökningen påbörjas relativt snart efter att man med Spårgasläcksökarens sond konstaterat att hela önskade ledningsträckan är fylld. Marksonden trimmas in för maxmal känslighet och sökningen görs med att sondens sugtratt sveps över marken eller pressas mot ytan. När gas indikeras avgör man var starkaste koncentrationen finns genom att reglera känsligheten med detektorn.
I extrema fall med mycket små läckor och svårgenomtränglig mark som lera kan man få ha ledningen trycksatt och återkomma efter ett eller flera dygn. Normalt går det dock på någon eller några timmar. Efter sökning spolas eller avluftas ledningen, slutna rum och brunnar avluftas då gasen undantränger syret.

Utrustningen består av:

Vätgasdetektor: Detektorn baseras på en mikroelektronisk sensor med mycket hög känslighet, ned till 0,0001% vätgas i luft kan mätas. Gas indikeras akustiskt och analogt direkt vid utslag.
Signalen stegras i takt med gashalten.

Marksond ev. sticksond och mattillsats. Marksonden har en vakuumsug med damm och vätskefilter för att suga in gasen från marken.
Båda enheterna har laddningsbara batterier med stor kapacitet.
Sticksonden är praktisk vid sökning i blötmark och snö.
Mattillsatsen underlättar vid sökning över större ytor.

Vätgastub med anslutningar. Vätgas är den lättaste av alla gaser, den tar sig ut genom små läckor och tränger normalt rakt upp genom marken där den kan spåras. Gasen betecknas naton 10 eller naton 5 beroende på önskad vätgashalt och består av 5 respektive 10% väte och kväve.
Den lägre koncentrationen är oantändlig och bör användas vid sökning inomhus eller då säkerheten kräver det, den högre halten är mycket svårantändlig och används vanligen utomhus.

Tillstånd för användande ges av Arbetsmiljöverket.

HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer