Behöver du hjälp?

Vi hjälper dig

Fyll i formuläret nedan med namn och berätta hur vi kan hjälpa dig, så återkommer vi så snart vi kan.


  LOADING IMAGES

  Spindellyssning

  Läckljudet vid spindellyssning (ventillyssning)

  Läckljudet från vattenledningar består av Flödesljud, Friktionsljud och Vibrationsljud från läckan. Detta ljud fortplantar sig i röret och kan avlyssnas på olika mätpunkter. Läckljudets karaktär och styrka är olika beroende på vattentrycket i röret, rörmaterialet, fyllningen runt röret, läckans storlek och utseende.

   

  Läckljudets utbredning

  Ljudet från läckan fortplantar sig i vattnet i röret och beroende på rörets material så dämpar det ljudet olika mycket. Den största dämpningen sker i plaströr jämfört med metallrör, därför är det inte lika ”lätt” att lokalisera läckor på plastledningar.

  Även godstjockleken spelar roll där ett tunnare gods leder ljudet sämre.

  OBS! För att på bästa möjliga sätt leda ljudet i röret måste röret vara fyllt med vatten, dvs inga luftfickor får förekomma. Även packningar mellan rörpipor kan dämpa ljudet.

  Spindellyssning går ut på att konstatera om man har läcka på ledningen genom att lyssna efter läckljud med en Spindellyssnare. Ljudet från läckan fortplantar sig i röret till olika mätpunkter.

  Mätpunkter är alla punkter där man på något sätt kan få kontakt med ledningen. Exempel på mätpunkter är olika ventiler såsom AV, SV, BP men även direkt kontakt med röret i t.ex brunnar, luftklockor, vattenmätare m.m.

   

  Genom att jämföra ljudet från olika mätpunkter kan en grov uppskattning göras på läckans läge. Observera att tappljud och strypningar ger samma karaktär som läckljud.

   

  Områdessökning

  Att söka över ett större eller mindre område är effektivt med hjälp av en Spindellyssnare. Om man befarar att man har en läcka i ett område börjar man i ena ändan och går och lyssnar av alla SV, AV och BP tills man börjar höra läckljud.

   

   

  Är det en större läcka man letar efter kan det gå bra att göra en ”grövre” avlyssning av AV och BP var 100 – 200 meter. Observera att mindre servisläckor då kan ”smita” igenom utan att upptäckas.

  En del mindre servisläckor hörs ibland bara på sin ”egen” ventil, därför skall man försöka att få med alla servisventiler vid rutinkontroller.

  Ovan stycken behandlar områden med ledningar av metall. När det är plast inblandat krävs ibland andra metoder för att var 100% säker på att kunna lokalisera läckan.

  När läckljud upptäcks börjar ”finlokaliseringen” där man börjar jämföra läckljudets styrka och karaktär på olika mätpunkter. När det gäller servisläckor kan man stänga servisventilen för att konstatera om läckan ligger innanför ventilen eller inte.

  HÄNDELSER

  Ombyggnation Filmbuss

  HAMAFO Teknik har inrett en befintlig Filmbuss enligt kundens önskemål. Filmbussen hade sedan ...
  Läs mer

  Vatten 2023

  HAMAFO Teknik ställde ut på VATTEN2023 i Göteborg där vi visade vår mindre filmbuss (VW Transp...
  Läs mer

  RO-KA-TECH 2023

  HAMAFO Teknik fanns på plats i Kassel under RO-KA-TECH och hittades i RICO:s monter där dom visad...
  Läs mer