LOADING IMAGES

Super CAT 4+

Ledningssökare för lokalisering av specifika typer av nedgrävda ledningar

Super CAT 4+ bygger på samma gränssnitt som den enklare CAT 4-utrustningen, vilket gör att minimal utbildning krävs för att hantera den mer avancerade Super CAT 4+.

Super CAT 4+ används för att lokalisera ett brett spektrum av aktiva frekvenser från sändare i varierande omgivning. För lokalisering av välisolerade kablar som isolerade rörskarvar och flerpars telekomkablar används med fördel de högre frekvenserna som 131kHz eller 65kHz. De lägre frekvenserna kan användas för lokaliseringar längre ned i marken som för exempelvis kraftkablar.

Super CAT 4+S lokaliserar fyra olika sondfrekvenser, 512Hz, 640Hz, 8kHz och 33kHz. En lägre frekvens som 512Hz är idealisk för lokalisering och följning av djupt förlagda gjutjärnsledningar, medan de högre frekvenserna med fördel används i miljöer med mycket elektriska störningar.

För lokalisering av ledningar som använder katodiskt korrosionsskydd (CPS) finns CAT 4+ CPS som möjliggör lokalisering utan behovet av att tillföra en ytterligare signal från en sändare.

Automatic Depth Display visar vilket djup den lokaliserade ledningen ligger på. Strike Alert varnar användaren för grunda kablar som ligger högt upp i marken och förebygger att man gräver av kablar som ligger oväntat långt upp.

Frekvenser:
  • Passivt läge: Radioläge och strömläge 50Hz / 60Hz
  • Sonder: 512 /640Hz, 33kHz och 8kHz (Super CAT 4+S)
  • Aktiv lokalisering med T1-sändare: 512 /640Hz, 8kHz, 33kHz, 65kHz, 131kHz
Super CAT 4+ (eng)
HÄNDELSER

RO-KA-TECH

Den 8 till 10 maj var det mässa i Kassel (Tyskland) och HAMAFO Teknik AB och vår servicepartner HM...
Läs mer

Leverans Rörålskameror

Inför sommaren har vi levererat rörålskameror till kunder. (mer…)...
Läs mer

Leverans TINY PC.2 till VAMAS

I dagarna levererade HAMAFO Teknik AB en TINY PC.2 rörålskamera till VAMAS (Vatten & Avfall i ...
Läs mer