E-mail info@hamafo.se E-mail 08-608 24 20

Läcksökning

Produkter från FUJI är Korrelator, Läckloggar, Marklyssnare,Spindellyssnare, Rör & Kabelsökare, Metallsökare och Tryckskrivare

Ständig utveckling där framtagna mätinstrument baserar sin utformning/funktion på erfarenhet.

Egen testcentra möjliggör träning i Niiza. Huvudkontoret ligger i Tokyo. Filialkontor med mättekniker finns på olika platser i Japan, vilka utför mätningar inom sina respektive distrikt.

Tillförlitliga och funktionstestade instrument är resultatet av FUJI Tecom’s mångåriga erfarenhet inom branschen.

Sedan 1985 har F.A.S.T (Tyskland) tillverkat tekniska mätinstrument för att söka och lokalisera läckor på vattenledningssystem.

Produkter tillverkade av F.A.S.T finns i över 30 länder i världen och målet med utrustningarna är att reducera läckor på ledningsnätet.

I F.A.S.T produktsortiment finns Korrelator, Marklyssnare, Spindellyssnare, Läckloggar, Tryckloggar och Spårgasläcksökare

Våra leverantörer