E-mail info@hamafo.se E-mail 08-608 24 20

GasCheck H2


LOADING IMAGES

Sök små läckage med GasCheck – H2

H2 mätmetod:
Med GasCheck-H2 kan även små läckage lokaliseras. Väte går igenom nästan allt markmaterial på grund av dess molekylära storlek.

Rörledningen som skall kontrolleras är helt fyllda med gas, och trycket ökas långsamt fram till själva lokaliseringen.

Tid för gas att tränga upp ur marken varierar beroende på storleken på läckaget, det slag av jord, och ytstruktur.

Vanligtvis är läget som anges av GasCheck inte avvikande med mer än några centimeter från den faktiska läckageplatsen.

GasCheck_17

GasCheck_17

Våra leverantörer