E-mail info@hamafo.se E-mail 08-608 24 20

LeakMaster Läckloggar


LOADING IMAGES

LeakMaster är ett intelligent Logg-System för läckidentifiering i vattenledningsnätet.

  • Målet är att ta bort alla läckor från rörnäten samt att korta tiden mellan läckans uppkomst och upptäckt.
  • Läckidentifiering reducerar ständigt läckor på markförlagda rör till påvisbara låga nivåer.
  • Självstyrande och identifierar automatiskt läckage nattetid mellan 02.00 och 04.00.
  • Snabb, tillförlitlig och ekonomisk samt behöver inte specialutbildad personal.

LeakMaster_12

LeakMaster_12

Våra leverantörer