E-mail info@hamafo.se E-mail 08-608 24 20

Rörål 6mm


LOADING IMAGES

Rörål / glasfiberstav 6mm med kopparledare

Finns i längderna 30, 40, 50, 60, 80, 100 och 120m. Stativdiameter 500 mm.

Ett oumbärligt hjälpmedel vid ledningssökning av icke metalliska ledningar. Genom sin inneboende spänst och glatta yta, letar den sig lätt fram även genom trånga passager.

Staven är uppbyggd av tre delar, en inre kopparledare, en glasfiberarmerad kärna och ett hölje av HD-polyeten som är glatt, starkt och väderbeständigt.

Tack vare den inbyggda kopparledaren (ej 3 mm staven.) är staven lätt att lokalisera med sökutrustning.

Staven kan förses med en sond för sökutrustning och på så vis kan stopp i kanalisation identifieras. Staven är också ett utmärkt hjälpmedel för inspektion och rensning av VA- och ventilationsrör.

Det finns en mängd tillbehör samt reparationssatser till stavarna.

Våra leverantörer