E-mail info@hamafo.se E-mail 08-608 24 20

Utbildning

HAMAFO Teknik AB utbildar på Svenskt Vattens kurser i läcksökning

– Läcksökning på vattenledningsnät, Grundläggande och Fortsättningskursen

– Diplomkurs rörnät – anläggning, drift, underhåll och förnyelse

– Rörnätskurs för arbetsledare – anläggning, drift, underhåll och förnyelse

Läcksökning på vattenledningsnät, Grundläggande, 2 dagar

Detta är kursen för dig som arbetar inom VA, antingen ute på fältet eller kontoret och behöver en grundläggande utbildning i läcksökning.

Målet är att Du självständigt skall kunna välja rätt metod vid läcksökning och kunna hantera de instrument som metoden kräver. Dessutom har Du tillägnat dig goda kunskaper och de teoretiska grunderna för läcksökning.

Innehåll

• Historik • Grunderna i läcksökning • Spindellyssning • Marklyssning • Korrelationsprincipen • Flödesmätning • Alternativa läcksökningsmetoder och instrumentöversikt • Praktiska övningar på läcksökningsfält:

– Flödesmätning

– Ventillyssning

– Marklyssning

– Korrelation

Nästa kurs: 12-13 maj, 26-27 maj, 9-10 juni, 25-26 augusti, 1-2 september samt 15-16 september 2020.

Anmälan till dessa kurser görs genom Svenskt Vattens hemsida.

Läcksökning på vattenledningsnät, Fortsättningskurs, 1 dag

Du får en fördjupad inblick i korrelationsteknik och marklyssning på metall- och plastledningar och ger dig även god teoretisk och praktisk förståelse för olika metoder och mätinstrumentets användnings- områden. Större delen av kursen bygger på teoretiska och praktiska övningar i realistisk miljö och på Norsborgs läcksökningsfält.

Vi hoppas att du tar med dig frågor, erfarenheter och de instrument du arbetar med till kursen så skall vi besvara dina frågor och ge praktiska råd och tips. Målet är att Du skall självständigt kunna välja rätt metod vid läcksökning och kunna hantera de instrument som metoden kräver för att lokalisera läckor under svåra förhållanden.

Du får dessutom god teoretisk och praktisk kännedom för att kunna hantera störningar och problem vid läcksökning.

Innehåll

• Grunder och fördjupning i läcksökning • Spindellyssning • Marklyssning • Korrelationsprincipen • Läckloggar • Spårgas • Alternativa läcksökningsmetoder • Instrumentöversikt • Egna frågor och problem • Grupparbete • Praktiska övningar i realistiska miljöer och läcksökningsfält:

– Ventillyssning

– Marklyssning

– Korrelation med hydrofoner

– Ledningslokalisering

– Läckloggar

– Sondläcksökning

– Spårgas

– Enklare rörinspektion

Nästa kurs: Datum ej bestämt! Troligtvis våren 2020. Viss utbyggnad behövs för denna kurs, ny kurslokal planeras.

 

Rörnät – Diplomkurs

Kursen ger god insikt i rörnätssystemets uppbyggnad och funktion och god kännedom om anläggning samt drift, underhåll och förnyelse av befintliga rörsystem. Kursen är på 1+1 vecka.

Innehåll
– Aktuella VA-frågor
– VA-systemet i samhället
– Vattenhygien för rörnätspersonal
– Geoteknik
– Schakta säkert
– Ritningsläsning
– Materialkännedom
Läcksökning
– Ledningsunderhåll
– Driftstörningsrapportering
– Aktuella schaktfria metoder
– Elsäkerhet i rörgravar
– Arbetsmiljö

Nästa kurs: Det planeras 2 kurser för 2020, en i Stockholm och en i Göteborg. Se mer info på Svenskt Vattens hemsida.

Våra leverantörer